Skip to main content

Om oss

Trivsamt, konkurrenskraftigt och grönt studentbostadscampus

I november år 2004 inleddes byggarbetet för ett nytt kvarter bestående av 227 studentbostäder och ett utbildningsutrymme på det campus som skapats kring Yrkeshögskolan Arcada och yrkesinstitutet Prakticum i Arabiastranden i Helsingfors. De första bostäderna var inflyttningsklara år 2006. Byggandet av följande etapp av bostäder inleddes 2010, och i slutet av år 2012 var följande studentbostäder på Majstranden klara för inflyttning. Det senaste tillskottet av studiebostäder vid campuset färdigställdes 2019, och består av 104 nya bostäder som är belägna i samma fastighet som Arcadahallen. Totalt finns det 600 studentbostäder i Majstranden.

Majstrandens studentbostäder är belägna på Romgatan 5, Jan-Magnus Janssons plats 6, Byholmsgränden 3, 5 och 7 och Byholmsgränden 6.

Eftersom studentbostädernas ägare ställer höga miljökrav har målsättningen varit att skapa ett så kallat grönt campus. Det handlar utöver byggnadsteknik om att bygga ett välfungerande campus med korta avstånd mellan hemmet, studieplatsen och basservice. Ägarna vill även höja huvudstadsregionens attraktivitet som studieort genom att bygga och erbjuda studentbostäder med konkurrenskraftig hyresnivå.

Majstrandens ägare

Studiebostäderna vid campuset i Majstranden består av fyra olika bolag med varierande ägarstruktur.

I samband med studentbostäderna vid Byholmsgränden finns även 20 bostäder för boende med funktionsnedsättning. Verksamheten samt ett kontorsutrymme upprätthålls av Helsingfors stad.

I bottenvåningen vid Jan-Magnus Janssons plats finns utbildningsutrymme för yrkesskolan Prakticums bilteknikutrymme. Utrymmet ägs av Samfundet Folkhälsan.

Fastighets Ab Arcada Nova administrerar Majstranden

Fastighets Ab Arcada Nova, Stiftelsen Arcadas fastighetsbolag, ansvarar för studentbostädernas disponentfunktioner (uthyrning och avtal) samt fastighetsskötsel. Alla bostäder på Majstranden hyrs ut gemensamt och såväl hyresnivån som -villkoren är identiska.

Fastighets Ab Arcada Nova har fungerat som byggherre för byggprojek­ten. Studentbostäderna har planerats av Arkitektbyrå Stefan Ahlman Ab, och Haahtela-rakennuttaminen Oy har agerat som byggherrekonsult.