Skip to main content

Utflyttning

Hyresavtal

Hyresavtalet är tidsbundet utan uppsägningstid. Hyresavtalet kan endast sägas upp genom överenskommelse med hyresvärden.

Allmänna villkor för hyresavtal

Hävning av hyresavtal

I grova förseelsefall har hyresvärden rätt att häva hyresavtalet utan uppsägningstid. Sådana fall är till exempel försummade hyresbetalningar, kontinuerliga ordningsstörningar, överföring av hyresrätt utan underhyresavtal eller överlåtelse av bostaden för annan persons bruk utan tillstånd av hyresvärden. Hyresavtalet upphör omedelbart efter meddelande om hävning. Vid behov kan den lokala tingsrätten kontaktas gällande vräkning.

Bostadsgranskning

Efter hyresförhållandet avslutats genomgår bostaden en flyttgranskning. Granskningen utförs vanligen genom användning av huvudnyckel mellan kl. 7 och 15 på vardagar, utan behov av att avtala om en specifik tid eller för hyresgästen att själv vara på plats. Bostaden bör vara tom och städad inför granskningen. Granskningen genomförs i regel dagen efter att hyresförhållandet upphört ifall inte annat meddelats av hyresgästen.

Hyresgästen ansvarar till avtalets utgång för att bostaden är väl omhändertagen.

Återbetalning av säkerhet

Säkerheten återbetalas så fort som möjligt, i regel senast fyra veckor efter hyresavtalets slut till kontot som hyresgästen angett, förutsatt att det inte finns ärenden att reda ut såsom obetalda hyror etc. I samband med utflytten bör du meddela ditt kontonummer, för utländska konton bör även BIC inkluderas.

Checklista vid utflytt

 • Flyttstädning av bostaden enligt instruktioner
 • Kom ihåg att tömma förrådet
 • Ifall du t.ex. tappat en nyckel bör du meddela fastighetsbolaget om detta omedelbart!
 • Lämna nycklar samt eventuellt parkeringslov och nyckel till elstolpen i bostaden
 • Meddela kontouppgifter för återbetalning av säkerheten till fastighetsbolaget
 • Du får även gärna i övrigt meddela när bostaden är tom och städad!

En ostädad eller bristfälligt städad bostad städas, och kostnaderna debiteras av hyresgästen/hyresgästerna. 

Städanvisningar vid utflytt

 • Rengör golv och golvlister, även väggar vid behov.
 • Torka av skåp och lådor, också ovanpå de höga skåpen.
 • Torka av ventilationsventiler
 • Rengör och frosta av kylskåp och frys, samt rengör området både under och bakom dessa. Stäng av strömmen och lämna dörrarna öppna.
 • Rengör ugn, spis och spisfläktens filter, samt området under och bakom spisen.
 • Rengör badrummet (hela inredningen samt golv, väggar, dörr, golvbrunn etc.)
 • Tvätta fönster enligt vad som är möjligt, vintertid bör de åtminstone tvättas på insidan.
 • Lämna kvar gardin gliden i skenan.
 • Kom ihåg att tömma källarförrådet.