Skip to main content

Tjänster för hyresgäster

På Majstranden beaktar vi miljön och strävar efter hållbar utveckling. Det gäller inte bara hur studentbostadshusen är byggda utan också om små vardagliga ting som att vi sorterar vårt avfall och sparar energi. Ett förnuftigt och ekonomiskt boende betyder inte att du bör avstå från bekvämligheter, utan att du använder dem rätt och ändamålsenligt.

På den här sidan hittar du nyttig information som du behöver som hyresgäst på Majstranden, allt från säkerhetsföreskrifter till hur du bokar bastutur. Bekanta dig med bl.a. våra riktlinjer för sophantering och hur du kan spara energi. Ta dig också en titt på våra ordningsregler – som vi alla följer – för den gemensamma trivseln.

Om du har frågor, kan du kontakta oss på fastighetskontoret – vi hjälper gärna till!

Invånarkommunikation

All invånarkommunikation sker via applikationen One4all Mobile. Vid inflytt mottar hyresgästen en inbjudan till applikationen via den e-post hen är registrerad med i ansökningsportalen. Applikationen fungerar även i en webbläsare.

I applikationen finns även särskilt viktig information såsom räddningsplan och övriga kontaktuppgifter. Dessutom bokas även bastu och tvättstuga i appen.

Den är dessutom kopplad till de digitala informationsskärmarna som finns i trapphusen.

Kontakta oss

Boking av bastu

Bastu finns i alla husbolag förutom i Fab Majsporten (Byholmsgränden 6).

Allmänna turer, s.k. ”länkbastu” är gratis för alla hyresgäster. I bokningskalendern kan du se vilka dagar länkbastu ordnas, och också hur turerna är fördelade mellan kvinnor och män.

Det är även möjligt att boka en egen bastutur. För en bastutur i husbastun (1h) debiteras den som bokat bastun 5€/timme.

Takbastu bokas för 2h per gång (15€/bokning).

Bastun värms upp enligt bokningsläget. Bokning och avbokning bör ske minst 7 dygn innan önskad tur.

Bokning av tvättstuga

Tid till tvättstuga bokas i applikationen One4all Mobile. Användningen av tvättmaskiner etc. är avgiftsfri.

Förvaringsutrymmen

Hyresgästernas förrådsutrymmen finns i källarutrymmena. På Romgatan och Jan-Magnus Janssons plats finns begränsat antal förrådsutrymmen som sköts av fastighetsbolaget.

Om det finns ett tomt olåst förrådsutrymme får du inte använda det utan att ha varit i kontakt med fastighetsbolagets personal.

Användning av förrådsutrymme är avgiftsfritt.

På Byholmsgränden finns ett förrådsutrymme per bostad.

Kontakta oss
Hyresgästen måste tömma förvaringsutrymmet vid utflyttning

Det finns också allmänna förvaringsutrymmen för cyklar, barnvagnar och annan friluftsutrustning. Fastighetsbolaget tömmer emellanåt de allmänna förvaringsutrymmena och hyresgästernas olåsta förvaringsutrymmen om där finns saker som inte har markerats, är söndriga eller klassificeras som skräp.

 • Fastighetsbolaget är inte ersättningsskyldigt för hyresgästens egen försummelse som orsakat förlust av saker och varor
 • Det är endast tillåtet att förvara saker i markerade förvaringsutrymmen
 • Det är absolut förbjudet att förvara saker i fastighetens gemensamma utrymmen och korridorer p.g.a. brandsäkerhet

Parkering

Fastighetsbolaget sköter uthyrningen av ett begränsat antal parkeringsplatser. Parkeringsplats finns att hyra för boende på:

 • Jan-Magnus Janssons plats
 • Romgatan
 • Byholmsgränden 3, 5 & 7

För parkeringsplats debiteras hyresgästen en månadsavgift. För parkeringsplats på Jan-Magnus Janssons plats eller Romgatan debiteras 20€. På Byholmsgränden är avgiften 25€/månad.

Förfrågningar som gäller parkeringsplats tas endast emot per e-post. (info@arcadanova.fi)

OBS! På Byholmsgränden 6 finns inga parkeringsplatser att hyra.

Klubbrum

I första våningen på Romgatan 5A finns ett möblerat klubbrum som är 60m² och avgiftsfritt att använda för alla hyresgäster i Majstranden. I klubbrummet finns en kokvrå med kylskåp och spishäll. Rummet är gratis att boka och använda. Bokning sker i appen One4all Mobile (minst 7 dygn innan).

Användning av klubbrummet kräver att man följer ordningsreglerna. Dessa hittar du i både appen och i klubbrummet.

Avfallshantering

I Majstranden så som i alla fastigheter med över 20 bostäder, finns returbehållare för
glas-, metall- och bioavfall samt för kartong och returpapper.

Sortera alltid ditt avfall omsorgsfullt i de rätta behållarna och håll locken på behållarna stängda.

Stökiga, överfulla sopbehållare och soppåsar som kastats på marken vid
sopkärlen är en hälsorisk och orsakar även extra kostnader för fastighetsägaren och hyresgästerna.

Möbler, elektronik m.m. får inte slängas eller lämnas vid sopkärlen! För detta ändamål används uppsamlingspunkter för nyttoavfall. Information om dessa uppsamlingspunkter finns på HSY:s webbsidor.

Plastförpackningar

 • Tomma livsmedelsförpackningar i plast, till exempel yoghurtbägare, smöraskar samt förpackningar för charkuterier, ost och färdigmat.
 • Tomma plastförpackningar för tvättmedel, schampo och tvål.
 • Plastkassar, -påsar och -omslag.
 • Tomma plastflaskor, -kanistrar och -burkar, helst ihopklämda, med korkar och lock separat.

Skölj eller torka vid behov ur de tomma förpackningarna. Förpackningarna är tillräckligt rena när de inte ger upphov till störande lukt.

Lossa korkar och lock. Det underlättar vidareförädling av förpackningarna.

Returkartong

Ja:

 • Wellpapp
 • Kartongförpackningar, t.ex. mjölk- och saftförpackningar
 • Kartongförpackningar för torra varor, t.ex. fling- och kexpaket
 • Papperspåsar, -kassar och säckar
 • Pizzalådor och äggförpackningar
 • Engångsserviser av kartong
 • Hobbykartonger och ritningar
Nej:

 • Smutsiga och osköljda förpackningar
 • Plastpåsar och styrox

Bioavfall

Matrester, frukt- och rotfrukters skal, kaffe- och te sump, hushållspapper, ris och gräs

 • Packa bioavfallet i papper eller annat förmultnande material

Papper

Allt papper som kommer genom postluckan, dagstidningar, tidskrifter, vita papperspåsar, reklampapper och kuvert. Inte papp!

Metall

I metallinsamlingen får läggas:

 • konserv- och dryckesburkar
 • aluminiumformar och -folie
 • metallock och -korkar
 • metallskal för värmeljus
 • tomma, torra målburkar
 • tomma aerosolburkar (som inte skvalpar eller fräser)

Glas

I glasinsamlingen får du lägga:

 • glasflaskor och -burkar

Skölj ur smutsiga glasförpackningar med vatten.
Avlägsna lock och korkar. Ringar kring flaskhalsen och etiketter behöver inte tas bort.

I glasinsamlingen får du inte lägga:

 • porslin och keramik
 • fönsterglas
 • spegelglas
 • bilrutor
 • värmebeständigt glas (ugnsformar, kaffekannor, dricksglas)
 • opalglas (exempelvis i vissa kosmetikaförpackningar)
 • kristall
 • glödlampor

Inget el- och elektronikskrot!

 • HSY:s insamlingsbilar
 • HSY:s avfallsstationer
 • Små metallförpackningar till regioninsamlingen

Möbler, kläder och gamla saker

Användbara saker, möbler och kläder – till återvinningscentralen eller loppmarknader. Kläder och skor till Frälsningsarmén och UFF:s uppsamlingsbehållare. Avhämtningstjänster: Återvinningscentralen och många loppmarknader.

För stora oanvändbara föremål har HRM ”Noutosortti”– tjänsten. Ytterligare information på HSY:S webbsidor.

hsy.fi

Blandavfall

Blandavfall är avfall som inte kan återvinnas eller som inte går att samla in för återvinning.

Blandavfall är exempelvis:

 • engångsblöjor och bindor
 • porslin
 • läder och gummi
 • dammsugarpåsar
 • glöd- och halogenlampor samt säkringar
 • produkter av PVC-plast
 • aska och cigarrettfimpar
 • plaster med aluminiumyta som kaffepaket och chipspåsar

Vad skall jag göra med problemavfall?

Problemavfall får inte kastas bland annat avfall.
Typiskt problemavfall är: batterier, små ackumulatorer, lysrör, ackumulatorer, spilloljor, mediciner, termometrar, målfärg, lim, lack och andra gifter.

För problemavfallet till HSY:s uppsamlingsplatser, som finns t.ex. på många servicestationer, eller till HSY:s insamlingsbilar. Mediciner kan föras till apoteket.

En fiffig hyresgäst undviker avfall!

 • Konsumer endast enligt behov
 • Byt ut engångsprodukter till hållbara produkter
 • Reparera och förnya gammalt
 • Utnyttja hållbara produkter som går att reparera
 • Undvik onödiga förpackningar
 • Använd refill-förpackningar
 • Använd giftfria produkter
 • Använd material som kan återanvändas
 • Ta med dig dina egna kassar när du går på uppköp
 • Förbruka inte plastpåsar i onödan

Trafikförbindelser

Trafikförbindelserna till och från studentbostäderna vid Majstranden är mycket goda.

Spårvagn 6 och 8: 

 • H0326/H0323

Ett flertal bussar stannar även på kort avstånd till Majstranden:

 • Gustav Vasas väg: H3028/H3029 (Gumtäkts campus)
 • Tavastvägen: H3036/H3037 (Gumtäkts campus)
 • Hermanstads strandväg: H3008 (Gäddviksgatan)
 • Byholmsgatan: H3009 (Gäddviksgatan)

Alla ruttförbindelser hittar du i applikationen HSL eller på HRT:s webbplats

Energisparande & ekologiskt boende

Ett förnuftigt och ekonomiskt boende betyder inte att du bör avstå från bekvämligheter, utan att du använder dem rätt och ändamålsenligt.

Du behöver inte bo i mörker och kyla, men å andra sidan är det slöseri att använda el i onödan eller reglera temperatur genom att hålla fönstren öppna hela tiden. Undvik alltså onödigt bruk av elektricitet och vatten samt onödig vädring.

Spara energi!

 • Slösa inte energi i onödan! Släck lampor och slå av apparater du inte använder just nu
 • Lämna inte apparater i laddaren i onödan om de redan är laddade
 • Undvik långvarig vädring under höstens uppvärmningsperiod
 • Se till att trappuppgångens ytterdörr är ordentligt stängd, speciellt under uppvärmningsperioden
 • Vilolägen är en av de största förbrukarna av onödig energi. Det lönar sig att stänga av TV-apparater, videor, datorer, skärmar och andra apparater till natten med strömbrytaren

Energisparande är en miljögärning som även sparar pengar

Med förnuftigt energibruk kan energiförbrukningen i boendet minska med 10–15%. Till exempel genom att sänka rumstemperaturen med en grad kan du spara 5 % i energiförbrukningen.

En tredjedel av hemmets energiförbrukning går till hemmets elapparater och belysning, så håll inte strömmen på i apparater som du inte använder.

När du köper en ny hushållsmaskin lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid apparatens energimärkning.

Fel placering, försummad service och felaktig användning kan öka även en ny, energibesparande kylapparats energiförbrukning med tiotals procent.

Vatten

Minskat bruk av varmvatten sparar energi. Låt inte vatten rinna i onödan! Vattenuppvärmningen utgör en femtedel av hemmets energiförbrukning. När du minskar på användning av varmvatten sparar du även energi. Duschande och spolandet av wc förbrukar i medeltal 160 liter vatten varje dag, så det lönar sig att undvika onödig vattenförbrukning!

Försök även använda vatten ändamålsenligt vid diskande och då du använder tvättmaskin. Tvätta alltid fulla maskiner när det är möjligt, maskinernas standardprogram konsumerar lika mycket vare sig maskinerna är fulla eller halvfulla.

Uppvärmning och ventilation

Uppvärmning

Rumstemperaturen i ett bostadshus ska vara ca +19–21C. När rumstemperaturen sänks med en grad, minskar uppvärmningskostnaderna med ca fem procent.

Rumstemperaturen kan regleras med termostaten

En termostat kräver tid och rum för att fungera. Häng inte tjocka gardiner och placera inte värmealstrande apparater framför termostaten.

Termostater får inte vridas med våld, justeringsmöjligheten är ca 2-3 grader. Värmeelementet kan tidvis vara kallt eller varmt bara i den övre delen, detta visar att termostaten fungerar.
Även om värmeelementet känns kallt, kan rummets temperatur vara lämplig och hälsosam.

Vatten- och avloppsanordningar

Läckande eller annars defekta vattenarmaturer ökar vattenförbrukningen och kan orsaka fuktskador. Om toalettstolen kontinuerligt läcker, förbrukar detta över 50 m3 vatten under ett år; detta kostar tusentals euro extra.

Lägg inte något i avloppet som inte upplöses i vatten!

Lägg inte bindor, blöjor, tamponger, bomull eller tandtråd i toaletten.

I diskhoarna i köket får inte spolas matavfall eller kaffesump, eftersom avloppet kan bli tilltäppt. Det fasta materialet samlas i avloppets vattenlås och täpper till dem. Om avloppet inte drar, sluta tappa vatten omedelbart. Använd inte heller wc-doftspridare. Om en wc-doftspridare täpper till avloppet, betalar den boende de kostnader som öppnandet orsakar.

Beakta miljön och spara kostnader

 • Underrätta genast servicebolaget om läckande kranar och toaletter.
 • Låt inte vatten rinna i onödan!
 • En två minuters dusch konsumerar 24 liter vatten och en 10 minuters dusch redan 120 liter.
 • Kom ihåg att varmt vatten är nästan dubbelt dyrare än kallt.
 • Tvätta kläder och disken med full maskin (om möjligt, använd program som sparar el och vatten).
 • Skölj inte disken under rinnande vatten.
 • Sköt om rengöringen av bubbelmunstycken.
 • Försäkra dig om att existerande installationer av tvättmaskiner och anslutningar har gjorts på ett sätt som servicebolaget godkänner. Om det inte finns en färdig anslutning i bostaden kan en sådan inte heller installeras där.

Rengör avloppsrörens vattenlås och golvbrunnar regelbundet!

Du som hyresgäst ska själv rengöra avloppspunkternas vattenlås och badrummens golvbrunnar som också har vattenlås. I varje avloppspunkt finns ett vattenlås, som förhindrar att lukten från kloaksystemet kommer in i rummen. Om badrummet inte har använts under en längre tid, kan vattnet avdunsta från vattenlåset och avge lukt.

Rengöring av vattenlåset

Lösgör skyddsproppen för hand. Avlägsna smutsen och sätt proppen tillbaka på plats.

Rengöring av golvbrunnen

I golvbrunnen samlas i synnerhet hår och därför måste den rengöras regelbundet! Du får upp golvgallret t.ex. med en skruvmejsel. Hår och annat skräp avlägsnar du behändigt t.ex. med hjälp av en liten plastpåse. Slutför tvätten med en diskborste. Du kan även använda diskmedel. Skölj till sist ordentligt och tryck fast locket.

OBS!

Koppla inga nya delar till vatten- och avloppsanordningarna utan servicebolagets tillstånd. Lämna inte maskiner på utan övervakning. Stäng alltid tvättmaskinernas kranar efter användning.

Ventilation

Ventilationen håller luften i bostaden ren. Maskinell frånluftsventilation suger luft från de delar av bostaden där behovet av ventilation är störst (kök, badrum, klädrum). Ersättande luft strömmar till bostaden från friskluftsventilerna som inte får täppas till.

Rengör frånluftsventilerna minst två gånger om året. Du kan testa frånluftsventilationens funktion med en pappersbit.

Rengöring av frånluftsventilen

 • Vrid den yttersta ringen
 • Dra ut (OBS! Den inre delens plats får inte ändras, den har reglerats för den rätta luftmängden)
 • Tvätta ventilen med diskmedel och torka den

Rengöring av spisfläkten

Tvätta spisfläktens fettfilter 4–6 gånger om året med varmt vatten och tvättmedel.

Meddela fastighetsservice om

 • en vatten- eller avloppsanordning läcker eller har gått sönder
 • avloppet drar dåligt, håller ett underligt ljud, det finns avloppslukt i bostaden
 • vatten försvinner ur vattenlåset många gånger i följd
 • vattentrycket är för lågt eller för högt
 • varmvattnets temperatur är ideligen lågt (under + 50 C)
 • ett värmeelement läcker eller dess ventil är sönder
 • det i värmeelement hörs porlande, brus eller sus av vatten
 • det ständigt är för varmt eller kallt i bostaden eller i ett enskilt rum
Felanmälan