Skip to main content

Inflyttning

Signering av hyresavtal

Det är möjligt att underteckna hyresavtalet elektroniskt om du har finländsk personbeteckning och bankkoder med vilka du kan identifiera dig med (tupas-identifiering). En länk till den elektroniska signaturen skickas till din e-post.

Hyresavtalet kan också undertecknas på vårt kontor. Kom ihåg att ta med dig ditt identitetsbevis! Avtalet kan undertecknas senast i samband med överlåtelsen av bostadens nycklar.

Nycklar

Nya hyresgäster kan i regel kvittera ut nycklarna den första vardagen i månaden då hyresperioden inleds (fr.o.m. kl.12.00 om inget annat är överenskommet). Nycklarna kvitteras ut från fastighetsbolaget. För att kvittera ut nycklarna bör hyresgästen kunna uppvisa giltig hemförsäkring samt styrka sin identitet.

Ifall du inte har möjlighet att söka dina nycklar själv så kan någon annan i ditt ställe kvittera ut dem. I så fall bör du informera fastighetsbolaget per e-post om detta med personens namn och födelsedatum. Personen som söker nycklarna måste ha med sig identitetsbevis.

Granskning av bostaden

Då man flyttar in är det bra att kontrollera bostadens skick då man för första gången öppnar dörren. I studiebostäderna flyttar en hyresgäst ofta ut just innan följande flyttar in, och därför är konsensus ett måste. Bostäderna granskas efter varje utflytt, och ifall brister uppmärksammas så åtgärdas de så fort som möjligt.

Hyresgästen är dock också skyldig att inom senast tre veckor meddela eventuella brister till fastighetsbolaget.

Alla aspekter som kräver åtgärder ska rapporteras i en elektronisk felanmälan.

Checklista innan du flyttar

  • Hemförsäkring är ett krav för att kvittera ut bostadsnycklarna
  • Gör flyttanmälan
  • Läs noga genom ordningsreglerna för studentbostäderna
  • Ta hänsyn till övriga hyresgäster och sköt om bostaden väl!