Skip to main content

Betalningar

Hyran

I hyran ingår vattenavgift samt 25 Mbit nätanslutning.

Hyresbetalningar samt eventuella betalningar för parkering bör betalas per den 5:e dagen varje månad. Hyresfakturan skickas till hyresgästen vid inledandet av hyresavtalet och gäller för hela hyresperioden. Hyresfakturan skickas som post eller via tjänsten ”Oma-posti”. Vänligen notera det givna referensnumret vid betalning.

Notera att hyrans förfallodag inte kan ändras, och obetalda hyror överförs till en indrivningsbyrå för indrivning. Obetalda hyror kan leda till att hyresavtalet inte förnyas eller i värsta fall uppsägning av hyresavtalet samt anmärkning i kreditregistret.

El-fakturering

Förutom hyreskostnader tillkommer även elkostnader. Husbolaget fakturerar hyresgästen enligt förbrukning tre gånger i året. Hyresgästen ska alltså inte skaffa ett eget elavtal.

Övriga kostnader

Parkering

Om du har skrivit ett avtal för parkeringsplats så skickas fakturan till dig enligt samma system som hyresfakturan. Observera dock att även om kontonumret kan vara detsamma som för hyran, så är referensnumret alltid unikt.

Avgiften för parkeringsplats på Romgatan eller Jan-Magnus Janssons plats är 20€/månad.

Avgiften för parkeringsplats på Byholmsgränden är 25€/månad.

Bastu

Du debiteras för användning av bastu om du har bokat en egen tur. Husbastun kostar 5€/timme. Takbastun bokas endast för 2h i gången, 15€/tur. Faktura för bastuanvändning skickas till hyresgästen per post.

Prislista för fakturering av hyresgästen